Разходите за транспорт и наем на учителите, които живеят и работят в различни населени места, да се освобождават от осигурителни вноски. Това предвижда проект на постановление за промени в Наредбата за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, съобщи БНР. Документът е изготвен от Министерството на труда и социалната политика.

В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено, че педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на направените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до работата  и обратно или за наем по месторабота. В наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, обаче липсва текст, според който тези възстановени средства се освобождават от начисляване и внасяне на осигуровки и това е предпоставка за различно тълкуване. При проверки на данъчните инспектори се дават задължителни предписания за внасяне на тези осигуровки. 

Основната цел на предложения проект е да се повиши привлекателността на учителската професия и социалния статус на учителите, включително и чрез различни социални стимули за подкрепа на педагогическите специалисти.