Част от общинските администрации не съхраняват документацията, свързана с недвижимите културни ценности, намиращи се на тяхна територия.

Това заявява министърът на културата Боил Банов в писмен отговор на депутатски въпрос за дейността на специализираните звена по чл. 17 от Закона за културното наследство, предаде БГНЕС.

С промените в Закона за културното наследство през 2016 година в администрации на шест общини се създадоха специални звена, с функции да издават писмени становища за недвижими културни ценности, които не са категории "световно" и "национално" значение. Звената работят под методическото ръководство на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), чийто представител участва в подбора на специалистите по опазване на недвижимите културни ценности.

Въведе се и едногодишен срок от влизане в сила на закона, в който да бъдат предприети съответните организационни действия по създаването на звената, а от Министерството на културата бяха предприети действия за методическото и организационно осигуряване.

„Беше изискана информация от съответните общински администрации за степента на готовност на общините да сформират административни звена съобразно изискванията на закона, като включат необходимите специалисти в тях. В резултат на предприетите действия постъпиха множество въпроси от страна на общинските администрации от методически и организационен характер, което наложи създаването на работна група“, посочва още министърът в отговора си.

Освен несъхранената документация, наличната частично съхранена такава, не може да обслужи изцяло предвидената законова процедура по издаване на становища за недвижими културни ценности, тъй като актуалната информация за всички инвестиционни намерения и намеси в недвижимото културно наследство се съхранява и поддържа от Националния документален архив на НИНКН.

„Констатирани бяха и положителни практики, като например в община Велико Търново, която в съответствие с разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗКН поддържа богат местен архив на недвижимите културни ценности, намиращи се на нейната територия“, посочва министърът.

Към настоящия момент общинските администрации са заявили готовност за сформиране на звената, като са извършили съответни действия съгласно закона, свързани с подбора на специалисти и съответно са изискали становище от НИНКН във връзка с подбраните кандидатури.