"Отпадъци с мисия" наричат новата благотворителна кампания на "Еквилибриум", която цели да събере средства за децата и семействата, с които сдружението работи. Предаването на отпадъци за вторични суровини е част от инициативата "Детство у дома: обич, сигурност, развитие". В партньорство с русенска фирма през юли са предадени 220 кг пластмаса, 170 кг хартия, 20 кг желязо. В събирането на отпадъци са се включили също институции и фирми, както и отделни личности като Лили Янакиева, Ивелина Иванова, Ирена Лакова и други, съобщават от "Еквилибриум". 
От сдружението призовават и други русенци да откликнат, като събират пластмасови бутилки, капачки и други вторични суровини в помощ на децата. Това може да става в двете бази - в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на бул."Липник" 14 и в Обединени детски услуги "Слънчо" на ул."Никола Й.Вапцаров" 20 (бивш дом "Майка и дете").