От частна в публична държавна собственост беше променен статутът на два имота, които Русенският университет отдавна управлява. Промяната на статута стана с решение на вчерашното заседание на Министерски съвет.
Единият е на ул. „Александровска“ 55 (до сградата на Пощата), където през 2014 бе открит офисът на Регионалния академичен център на БАН. Центърът се оглавява от бившия областен управител Стефко Бурджиев и има за задача да свърже науката, университета и реалната бизнес среда. Другият имот е на „Алеи Възраждане“ 2 - двуетажна сграда в двора на Механото, и се използва за административни цели по трансграничен проект.
За разлика от частната държавна собственост, имотите публична държавна собственост не са обект на разпореждане и не се придобиват по давност. Обикновено това са имоти, които задоволяват някакви обществени нужди. В случая мотивите на кабинета са това решение да допринесе за развитие на научната дейност на университета.