"Свиневъдно сдружение" ООД - една от двете признати организации производители в Русенско, ще обнови и преоборудва месодобивното си предприятие в Иваново. Ще бъдат подменени хладилни, компресорни и сушилни агрегати с по-енергоефективни на предприятието. 
В предприятието ще се колят до 100 свине дневно или до 7 тона. Капацитетът на преработката е 1500 кг/ден. Крайните продукти ще бъдат месни разфасовки, заготовки, колбаси и деликатеси.
"Свиневъдно сдружение" ООД бе признато за група производители със заповед на министъра на земеделието, храните през октомври 2017 г. Районът му на дейност е Русенска област, в групата членуват 4 стопани, отглеждащи месодайни породи свине. Съдружници са двама земеделски производители - Пламен Петров и Ангел Маринов, и две фирми - "Дунди" ЕООД и ЕТ "Бисер Кирилов".
Групата цели концентрация и пласиране на пазара на произведената от членовете продукция, както и за нейното планиране и адаптиране към пазарните изисквания, по-специално по отношение на качество и количество и централизация на продажбите.
"Свиневъдно сдружение" ООД е едва втората организация на земеделски производители от региона. Първата бе създадена още преди пет години от производители на зеленчуци от Голямо Враново. Учредената през 2013 г. "Алл Брандс" ООД, получи две години по-късно 170 хил. лева за направените инвестиционни разходи.
Кооперирането носи безспорни предимства като възможности за планиране на производството, по-силни позиции на пазара водещи до повече възможности за реализация на продукцията и намаляване на общите разходи. Въпреки това българските земеделци не бързат да се сдружават и регистрираните в цялата страна организации са едва 80. Най-големият проблем е, че никой от членовете не може да бъде водещ и да притежава над 40% от правата на глас. Това изисква поне 4 или 6 равностойни партньори, които да действат заедно - нещо, което трудно се постига на фона на родния ни манталитет.