Близо 6 хиляди - 5719, са към края на юни регистрираните безработни в трите бюра по труда в Русенска област. Бройката е с 342 по-малко от тази през юни, като равнището на безработица ва областта остава по-ниско от средното за страната: 5,6% срещу 5,9%. Традиционно с най-много безработни остава община Русе - тук те са 2449, но те са едва 3 процента от населението. В същото време два пъти по-малкото хора без работа във Ветово - 1170 човека, процентно поставят тази община на водещо място в областта по незаети: там те са 28,8%.