468 деца и ученици в Русенска област, които безпричинно не са посещавали учебни занятия, са открити от екипите, обиколили домашните адреси на тези деца. Това гласят данни, съобщени от Регионалното управление на образованието. Бройката включва и момичета, и момчета, които не са били записани в училище въобще или са отпаднали от образователната система. През изминалата учебна година екипите, които са съставени най-вече от учители, са извършили повече от 6800 проверки на адреси.
Както „Утро“ многократно писа, преди година Министерството на образованието обяви голяма акция за издирване и връщане в училище и в предучилищните групи на детските градини на деца, които по незнайни причини не посещават тези образователни заведения. 
Най-много такива отпаднали ученици са издирени в община Русе - те са 192. В Две могили те са 81, в Сливо поле са 53, в Бяла - 47, в Ценово - 43. Само 28 подлежащи на обучение, но не влизащи в клас деца са открити в община Ветово, а най-малко такива хлапета са установени в Иваново и в селата наоколо - те са едва 7.
За децата, които са върнати в образователната система, се полагат грижи от страна на педагогическите специалисти, за да могат лесно и безпроблемно да се адаптират в образователната система, гласи коментарът по темата на началника на РУО Росица Георгиева.
Тя посочи, че педагогическите екипи, издирващи липсващите от системата ученици, са констатирали, от близо 6000 липсващи в училищата деца и младежи близо половината са заминали в чужбина с родителите си.
Това ще рече, че бройката на безпричинно непосещаващите школо, които трябва да бъдат издирвани и убеждавани да влязат в час, е около 3000. В края на август проверките на екипите за откриване на деца, отпаднали от образователната система, ще продължат, увери Георгиева.