Близо 80 000 лева вложи през първата половина на 2018 година "Електроразпределение Север" в реконструкция и ремонт на подстанциите "Левента" и "Приста" в Русе.
Проектът е част от инвестиционната програма на дружеството и цели повишаване качеството и сигурността на електрозахранване на клиентите. При реализацията му специалистите на енергийната компания подновиха токови измервателни трансформатори 110 kV на електропровод "Русофили", който свързва двете подстанции. Сменени бяха основната и резервната защитни системи, обновени бяха системите за автоматизация, управление и сигнализация в подстанциите. Рехабилитацията и елементите в двете съоръжения са изпълнени с използване на най-новите технологии и са с по-добри технически характеристики от предишните. Чрез извършеното обновяване ще се скъси значително времето за реакция при установяването на възникнала повреда в някоя от двете подстанции.
Монтажът на новите съоръжения и елементите на вторична комутация в двете русенски подстанции ще повиши тяхната надеждност. "Левента" и "Приста" са ключови за захранването на голяма част от Русе. Благодарение на извършената инвестиция, по-сигурно електрозахранване ще получават близо 32 000 битови и стопански клиенти на "Енерго-Про" в кварталите "Дружба", "Чародейка" и Западна промишлена зона.У