До края на август се очаква да бъде пусната в експлоатация инсталацията за сепариране на битови отпадъци, която "Топлофикация Русе" изгражда съгласно договор с община Русе. Съоръжението вече има акт 15, като се очаква получаването и на акт 16, съобщи изпълнителният директор Севдалин Желев.
Изграждането на инсталацията започна през 2015 г. Очаква се преработката на боклука в гориво да намали разходите на "Топлофикация" за въглища, а намалелите количества отпадъци да оставят такса "Смет" на досегашните нива.
Системата, която ще разделя и преработва отпадъците, включва машина за разкъсване на опаковки, механизъм за предварително отделяне на подлежащите за нова употреба отпадъци и подготовка с цел транспортирането им до обектите за тяхната преработка, барабанно сито, платформа за ръчно отделяне, магнитни сепаратори и въздушен сепаратор, отделяне на горима RDF фракция, балираща машина, множество лентови транспортьори и други.
Очаква се една част от боклука да бъде рециклирана, друга да отива все пак на сметището, а около 20% да бъде извличаната фракция, от която ще се изработва модифицирано твърдо гориво RDF (Refuse Derived Fuel). 
На този етап е трудно да се каже доколко сепариращата инсталация ще оправдае надеждите, които й се възлагат. Все пак, суровината от контейнерите за боклук доста редовно се "сортира" от клошарите и не се знае дали след тяхната работа  ще има нещо останало за горене или не. Според Севдалин Желев, е необходимо инсталацията да поработи поне няколко месеца, за да се види ще има ли възвръщаемост от направената инвестиция или не.