Чуждестранните вложения в българската икономика продължават да намаляват, а тази тенденция се съпровожда от друга също толкова негативна - българският бизнес инвестира все повече в чужбина вместо в родината си. Това показват изнесените вчера данни на Българската народна банка (БНБ). 
Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари-май възлизат на 120,5 млн. евро млн. евро, което е с 58% по-малко отколкото през същия период на миналата година. През май 2018 г. те нарастват с 5,6 млн. евро, при увеличение с 62,2 млн. евро за май 2017 г. 
Данните на БНБ показват отписване на 157 млн. евро дялов капитал - вида инвестиция, който най-вече се асоциира с дългосрочни планове. Най-големи суми от българския пазар изтеглят компании от Унгария и Италия. Чуждите инвестиции остават на плюс само благодарение на заемите, отпуснати от чужди компании на дружества у нас.
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 2,2 млн. евро, при 5,1 млн. евро за януари - май 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1 млн. евро), Украйна (0,5 млн. евро) и Казахстан (0,3 млн. евро). 
Преките инвестиции на наши компании в чужбина за януари-май 2018 г. нарастват със 74,2 млн. евро, при увеличение с 66,6 млн. евро за януари - май 2017 г. През май 2018 г. те се повишават с 0,8 млн. евро, при увеличение с 3,2 млн. евро за май 2017 г.