Малко над една четвърт от българите очакват икономическото положение да се подобри в следващата една година, докато малко под една пета смятат, че ще се влоши. Над 40% остават тези, които не очакват промяна в следващите 12 месеца. Това показва проучването на агенция "Тренд", проведено между 1 и 8 юли 2018 г. 
Очакванията относно жизнения стандарт са сравними с тези за икономическото положение в страната. И тук има зависимост спрямо възрастта на запитаните, като тези между 18 и 39 години са с най-оптимистични очаквания за икономиката и жизнения си стандарт.
Оптимистичните нагласи за бъдещето на България продължават да са доминиращи, като в последното проучване през юли оптимистите са 48% срещу 40% песимисти.
По демографски групи се вижда пряка връзка между оптимизъм/песимизъм и възрастта. Сред най-младите повече от два пъти са оптимистите за сметка на песимистите, докато при тези над 70 години съотношението е 1 към 3 в полза на песимистите. Обяснението тук се крие най-вече в изчерпващата се житейска перспектива пред най-възрастните.
Нагласите спрямо икономическото положение също остават на приблизително сходни стойности през последните девет месеца.