585 кг от декар е средният добив на кайсии в Русенско, показва справката на земеделското министерство от 18 юли. Общата получена досега продукция е малко над 1000 тона. Наличните в областта кайсиеви овощни градини са 2128,4 декара, от които са обрани 1716 дка.
Добивите в Русенско са едни от най-добрите в страната. Повече плод дотук прибират само стопаните от Ямбол. Русенските овощари продават голяма част от плодовете в Румъния, където търговците предлагат по-добри цени.
Прибирането на ечемика завърши с добиви от 501 кг от декар, към края е жътвата на пшеницата където се отчитат средно 565 кг. Рапицата дава средно 289 кг/дка. Добивите от всички зърнени култури са по-слаби от миналогодишните.
Към средата на юли се регистрира седмично понижение на средната изкупна цена на слънчоглед (с 3,6%), докато при останалите наблюдавани зърнени и маслодайни култури е налице повишение с между 0,3% (при царевицата) и 3,2% (при хлебната пшеница). Спрямо същия период на 2017 г. изкупните цени на пшеницата (хлебна и фуражна) и ечемика отбелязват увеличение от 4,5% до 14%. Цените на царевицата, рапицата и слънчогледа се понижават на годишна база в границите от 1,4% до 8,6%.