Броят на имотните сделки в Русенска област през второто тримесечие намаляват спрямо миналата година, но се забелязва значителен ръст на договорните ипотеки. Това показват данните в Имотния регистър на Агенцията по вписванията.
За периода 1 април - 30 юни са регистрирани общо 1456 сделки с недвижими имоти, при 1396 за същия период на миналата година. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти - жилища, земи, аренди и наеми. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при едва 1/3 от покупко-продажбите. 
Данните на Агенцията по вписванията показват значително увеличение на договорните ипотеки. Техният брой през април-юни нараства до 445, което е с 13 на сто повече от миналогодишните 395. Изглежда, че значителното намаление на лихвите по кредитите има все по-силен ефект и покупките на имоти със заемни средства се увеличават, макар все още да съставляват сравнително малък процент. 
Със 60 на сто намаляват регистрираните през второто тримесечие в агенцията наемни договори - 244 при 615 за миналата година. Драстично спадат и арендните договори - от 171 през второто тримесечие на 2017 г. до 65.
За цялата 2017 г. бяха регистрирани 5334 сделки с имоти, което бе с 9 сто по-малко отколкото през 2016 г. В последните години в Русенско се сключват 1200-1700 сделки всяко тримесечие и засега не се забелязва някакви признаци за забележим ръст.