Университетска болница "Медика" ще купи общински терен, за да изгради нов паркинг и обслужваща улица и така да подобри достъпа на пациенти до лечебното заведение. Паркингът е предвиден до кръстовището на улиците "Братислава" и "Рига", а входът за автомобили ще е откъм новата обслужваща улица, която ще осигурява достъп и до централния вход на болницата за линейки в спешни случаи и противопожарни автомобили. Предвидено  е също ремонт на алеите, ново озеленяване и места за отдих.
За да се благоустрои цялата зона около сградата на ДКЦ 2, е необходимо лечебното заведение да закупи общински терен с площ 205 кв.м. В тази връзка предстои да се сключи предварителен договор за прехвърляне на собствеността на част от общинския имот на цена от 47 443 лева без дължимите данъци и такси, които ще са за сметка на купувача по окончателния договор. Решението ще бъде разгледано от общинския съвет на утрешната сесия.