Русенска стопанска камара има план за изграждане на професионално училище към лицензирания си вече Център за професионално обучение, където да се учат и работят младежи над 15 години, съобщи за "Утро" председателят на бизнес сдружението Красимир Ениманев. То ще работи на базата на публично-частни партньорства със съществуващите професионални гимназии и си поставя за цел да използва до възможния максимум възможностите на дуалното обучение.
Ние се ангажираме да намерим професионални преподаватели, да предоставим методика за бързо професионално обучение и позиции във фирмите, където младежите да работят три дни в седмицата. Наемаме се да осигурим на тези 15-годишни деца стипендии, храна, облекло и всичко необходимо, за да могат те в максимално къс срок да станат пълноценни квалифицирани работници. Има страшен глад за технически кадри в предприятията, в момента тези позиции може би не са твърде привлекателни за учениците и техните родители, но това положение скоро ще се промени. Нуждата ще го накара да се промени, обясни Ениманев.
Идеята за професионалното училище Русенска стопанска камара ще представи пред бизнеса от региона на благотворителен коктейл, който ще се проведе на 26 юли. На събитието ще бъдат връчени и годишните награди на сдружението, на което ще бъдат отличени фирми за постижения в различни сфери.