До края на този месец се очаква идейните проекти за изграждането на канализация в Средна кула и Долапите да бъдат окончателно утвърдени и приети от регионалното министерство. Прединвестиционните проучвания бяха завършени още преди няколко месеца и бяха разработени идейните проекти, както и апликационните форми, които също трябва да бъдат одобрени. След това ще бъдат пуснати и обществените поръчки за избор на изпълнители, като те ще бъдат разделени на 4-5 лота, за да не се концентира голям обем работа само в една фирма, да има конкуренция и по-качествено изпълнение, обясни шефът на ВиК Сава Савов. Така ще се реши дългогодишният проблем на жителите на двата квартала, чиито къщи се цепят от безбройните септични ями. 
23 милиона лева се очаква да струва изграждането на канализационна система в Средна кула и Долапите, като дейностите са част от големия воден проект на Русе, който ще бъде за около 95 милиона лева. Освен проекта, с който ще се подобри водоснабдяването и ще се изгради канализация в Средна кула и Долапите, се предвижда и подмяната на три действащи довеждащи водопровода с два нови с приблизителна дължина от 10 км. Ще се реконструира и водопроводна мрежа с дължина около 61 км. А иначе за новата система в двата квартала са предвидени 8 канализационни помпени станции. Ще има и мрежа за събиране и отвеждане на дъждовните води, която ще се зауства в река Русенски Лом. Ще бъдат изградени три дъждовни колектора в Средна кула и един в Долапите. Отвеждащ колектор ще събира водите от двата квартала, като по неговото трасе ще се изградят пет помпени станции. Във всяка ще има сепарираща система за твърди отпадъци и наноси.
Както е известно обаче, заради големия воден проект в Средна кула и Долапите общината няма да ремонтира улици и тротоари с тегления кредит от 10 милиона. В списъка със 140 улици в девет района на Русе не са включени уличните отсечки и тротоари в двата квартала.