Продължава вандалското къртене на букви и цифри от надгробния паметнник на героя от националните освободителни борби войводата Панайот Хитов. Преди около година и половина „Утро“ писа, че липсват доста от металните букви от името на героя, монтирани върху мраморното надгробие в Парка на възрожденците. Сега вече се вижда, че вандали посягат и на цифрите, отбелязващи годините на раждането и на смъртта му. Буквите също са намалели с още една - вероятно тези, които остават, са били закрепени достатъчно здраво, за да устоят на вандалските набези. В резултат на крадливите атаки днес вече само хората от поколението, за което бележитите мустаци на войводата са негова визитна картичка, могат да разпознаят кого тачи внушителното мраморно надгробие. 
Както „Утро“ е припомнял и друг път, от някогашните погребения на именити личности днес в Парка на възрожденците се намират само гробовете на Панайот Хитов и на Любен Каравелов. Те през 2005 г. поставят началото на замислената Историческа алея в парка. За целта надгробията на Хитов и Каравелов са пренесени тук от хранилището на „Паркстрой“.