Въпреки протестите и политическото напрежение, спорният Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бе приет вчера от парламента. Всеки търговец на горива трябва да обезпечи с пари или с банкова гаранция бъдещи задължения по някой от законите регулиращи дейността им. 500 000 лв. е обезпечението за търговия на едро с нефтени продукти и газ. Същият размер на обезпечения е за съхранение на горива извън данъчни складове.
Уставният капитал на фирма, искаща да търгува с горива на едро, трябва да е 1 млн. лв. и 20 000 за фирма, която ще търгува на дребно. Дистрибуторите на бутилиран газ трябва да притежават минимум 10 000 бутилки за съхранение.
За търговия на дребно обезпечението е 20 000 лв. за всеки обект, както и за пълнене на бутилки с втечнен газ. За дистрибуцията на газ в бутилки обезпечението е 100 000 лв. Обезпечението може да е чрез депозит в пари в министерство на финансите или с банкова гаранция.
Според протестиращите, изискванията, които те определят като жестоки, ще изхвърлят от пазара повечето от малките търговци, което ще улесни още повече големите да налагат условията си. А резултатът от намалялата конкуренция в бранша може да е само един - по-високи маржове на печалбата и по-високи цени на дребно. От което държавата само печели, тъй като 60% от цената на горивото отива директно в бюджета. Губят обаче хората.