Ремонт на улици и общински пътища в Сливо поле и всички села планира общинската администрация в градчето. Пътните отсечки са осеяни с множество дупки, кръпки, пукнатини, коловози, което затруднява движението и затова се налага реконструкция, за което са заделени 593 574 лева. Наред с асфалтовите дейности по улиците е предвиден ремонт и на площада в Сливо поле, който също е в лошо състояние. В общинския център ще бъдат реконструирани улиците „Ангел Войвода“ и „Мусала“, както и общинският път Ряхово-Бабово-Голямо Враново-Малко Враново.