Две фирми кандидатстват за проектирането и построяването на новия корпус на дом „Милосърдие“, който ще бъде на ул. „Белмекен“ 16 в кв. „Родина“. Това стана ясно след отварянето на офертите по обществената поръчка за 739 999 лева. По нея се конкурират консорциум „Медиком-Милосърдие-Русе“, който включва русенските фирми „Медиком“ и „Норд план“, и ДЗЗД „Проектстрой-линк“, в което влизат едноличният търговец „Проектстрой-Петър Петров“ и „Линк-Русе“.  
Новият корпус на дом „Милосърдие“ ще предложи съвременни условия за живот на хора с физически увреждания. Сградата ще е едноетажна, а в нея ще бъдат настанени минимум 42 души. Ще бъде ремонтирана съществуващата ограда, дворът ще се благоустрои, ще се изгради и нов водопровод.
Броят на възрастните хора, които се нуждаят от помощ и подкрепа, нараства все повече, като ежедневно на помощта на „Милосърдие“ разчитат 82 души с физически увреждания. В момента социалната услуга е организирана в две сгради - едната на „Белмекен“, а другата в квартал Средна кула, което затруднява и работата на екипа, и издръжката.