Второто класиране за профилираните и професионалните гимназии ще стане факт на 12 юли, съобщиха от Регионалното управление на образованието. В него участват както тези гимназисти, които не са били класирани на първия етап, също и онези, които са приети в някое от училищата по едно от своите желания, но са подали заявление за участие във второто класиране с надеждата да се освободи място в предпочитаното учебно заведение. 
Пълен прием вече е направен в голяма част от професионалните гимназии, като за някои от тях това се случва за първи път от доста време, коментира началникът на РУО Росица Георгиева. Традиционно от раз са запълнени всички места в обявените паралелки в ПГ по икономика и управление "Елиас Канети" и по туризъм "Иван П.Павлов". Но с приема са готови вече и Строителната и Корабната гимназии, а също и ПГ по електротехника и електроника и по транспорт. Все още има незаети места в някои от средните училища, които подготвят кадри за транспорт, промишлени технологии, дървообработвателната индустрия, селското стопанство и др.