18 294 000 са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за първите шест месеца на 2018 година, което е 64.7% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. Това съобщи за "Утро" шефката на общинската дирекция "Местни данъци и такси" Даниела Робева, като отбеляза, че в сравнение със същия период на миналата година са събрани с 650 000 лева повече. Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти е в размер на 5 114 000 лв. при план 7 850 000 лв. От данъка върху превозните средства са влезли 3 508 000 лв. при план 5 200 000 лв., а от такса битови отпадъци - 7 506 000 лв. при план 11 100 000 лв. Приходите от патентния данък са 127 000 лв. при план 220 000 лв.
Робева посочи, че от системата за плащане по електронен път на задълженията са се възползвали 1805 данъкоплатци, които са внесли общо 275 379 лв. 
Както е известно, от средата на март се приемат и плащания на касите на Изипей, като оттам постъпилите суми са в размер на 1 266 424 лв.
Сумите, които са събрани от селата в община Русе за първите шест месеца, са 286 407 лв.
Общинската шефка подчерта, че се работи активно по събиране на старите задължения. През първото шестмесечие на годината са издадени 1354 акта за установяване на общински публични задължения, като общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 3 153 000 лв., включително 1 326 000 лв. по издадени актове. Преди издаването на тези актове са изпратени 1793 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. 679 са преписките, предадени на частни съдебни изпълнители и НАП за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници, допълни още Робева.