Ако през 2008 година мандрите в страната са произвеждали 73 026 тона сирене, то през 2017 г. обемите са паднали до 57 577 тона. Намалението е с цели 16 хил. тона, показват данните на отдел „Агростатистика“ за миналата година. Резултатите са доста стряскащи, защото с влизането на страната в ЕС и изгубването на външните пазари българските мандри трайно намаляват производството на традиционния за страната продукт - бялото саламурено сирене.
И всичко това е свързано със спада в производството на мляко, отчетено за последните десет години. През 2008 г. общото количество мляко, постъпило в млекопреработвателните предприятия, възлиза на 718 018 тона. През миналата година тези количества са 600 914 т. Още по-голямо намаление се отчита при директните продажби и при млякото за лична консумация. Преди десет години количествата са били 560 189 т, докато през миналата година статистиката отчита 458 462 т.
Статистиката към 31 декември 2017 г. показва още, че в анкетираните 220 млекопреработвателни предприятия са заети 7386 служители и работници, наети на трудов договор.
В тази статистика се включва и бившият русенски млекозавод, сега фирма „Сирма Приста“, която на практика спря работа преди две години, макар все още да съществува като предприятие. От близо 150 работещи в предприятието през 2008 г., сега в него са останали едва няколко човека.