Събарянето на изоставената база за академично гребане на кея започна. Багерите вече са на място и премахват двуетажната сграда и склада на базата, като след това теренът ще се разчисти от отпадъците.
В постройката, която повече от седем години не се използва и не се поддържа, се събираха клошари и наркомани. Често от огнищата на настанилите се там бездомници тръгваха и пожари. 
Миналото лято специална комисия извърши оглед на сградите, като беше констатирано тяхното лошо техническо състояние. Оценката бе, че основният ремонт на съоръжението ще струва над 1.5 милиона лева, а това е нецелесъобразно.
Построените през 1977 година гребна база и хале попадат в обхвата на проект за реконструкция на крайбрежната ивица, но не са елемент на подробния устройствен план от 2015 година и това е другата причина да се отхвърли варианта за основен ремонт.
Решението за събарянето на гребната база бе взето от общинския съвет в края на миналата година по предложение на кмета Пламен Стоилов.