Населението на Русенско ще намалее с над 41% до 2080 година и значително ще застарее, показват прогнозите на Националния статистически институт (НСИ). При най-вероятния сценарий след 62 г. в областта ще живеят 129 887 човека, което е с 91 хил. души по-малко, отколкото в момента. През 2030 г. в Русенско ще живеят 197 хил. човека, а през 2050 г. - 165 хил. Към 2065 г. населението на областта ще падне под 150 хил. души.
Статистиците са изготвили и още два сценария за демографското ни развитие - оптимистичен и песимистичен. И по-благоприятният обаче не изглежда никак обнадеждаващ - според него до 2080 г. ще намалеем „само“ до 142 хил. души. В най-лошия вариант жителите на областта ще паднат до 123 хил. човека.
Освен че ще намалее почти наполовина, населението значително ще застарее, показват прогнозите на статистиката. В момента двама човека в трудоспособна възраст (15-64 г.) хранят един в нетрудоспобна (Под 15 и над 65 г.). Това отношение ще се увеличава плавно до 2080 г., когато 10 работещи ще трябва да изхранват 8 деца и пенсионери. 
Делът на най-възрастните спрямо хората в трудоспособна възраст ще нарасне от около 37% до 56,37% през 2080 г. 
Ако прогнозите на статистиката се окажат точни, след 62 години в областта ще живеят 130 хил. души, от които 40,7 хил. пенсионери, 17,1 хил деца под 15 г. и 72,2 хил. човека в трудоспособна възраст (15-64 г.). И пенсионерите ще бъдат 2,4 пъти повече от малките деца. Сега съотношението е 1,78:1.
Дългосрочните демографски перспективи вещаят все по-тежки години за пенсионерите, за които ще трябва да плащат все по-малко работещи. Трудни времена идват и за работодателите, тъй като на пазара на работна ръка ще се усеща все по-остър дефицит. Поне до момента, когато местата на повечето хора във фабриките, както и в сферата на търговията и услугите, бъдат заети от роботи. Което според мнозина футуристи ще се случи далеч преди 2080 г. и ще доведе до такива кардинални промени в живота на всички ни, че едва ли си струва да си блъскаме главите какво има да става 60 години напред.