Машините в инструменталния цех на „Дунарит“, които са от 30 години, ще бъдат подменени с нови, ще бъде инсталирана механизирана линия за обработка на корпуси за боеприпаси, предвидено е и закупуване на Портална система с CNC управление за 3D рязане, струг с CNC управление на детайли, автоматизирана система за детайли и друга техника. Това съобщи вчера на пресконференция изпълнителният директор на военния завод Петър Петров, който представи проект за енергийна ефективност, чиято цел е да се постигне 40% икономия на електроенергия и повишаване на конкурентоспособността на фирмата.
Проектът се финансира по оперативна програма „Повишаване на енергийната ефективност“ и е на стойност 2 874 830 лева. 1 221 803 лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а 215 612 лева са национално съфинансиране, каза Петров, който е ръководител на проекта. Очакваните резултати са подобряване на енергийната ефективност в три от производствените цехове, ефективно оползотворяване на ресурсите и постигане на устойчивост в спестяванията. Освен това, изпълнението на проекта, който трябва да се реализира до идното лято, ще има изцяло положителен ефект върху опазването на околната среда, посочи още Петров.