Българо-румънската търговско-промишлена палата посреща първата група от десет румънци от Слатина и Крайова, които идват с намерение да проучат възможностите за работа в региона на Русе. В групата участват безработни или работещи, които искат да променят професионалната си кариера чрез възможности за развитие в България.
БРТПП е подготвила програма за посещения в русенски фирми, които се интересуват от наемането на служители от Румъния - логистичния и индустриален център „Свободна зона Русе“ ЕАД, фирмата за куриерски и транспортни услуги „ИнАут Трейд“ ООД, фирмата за производство на сложни алуминиеви компоненти за автомобилната индустрия „Монтюпе“, „Булмаркет ДМ“ ООД - доставки и търговия с пропан-бутан и природен газ, както и компанията за производство на въздуховоди и вентилационни съоръжения „Тара Системс“ ЕООД.
Участниците в групата ще общуват директно с работодателите, които търсят персонал от съседната държава, и ще придобият лични впечатления от българския пазар на труда. В програмата на посещението се предвижда БРТПП да им предостави много допълнителна информация за условията за работа и живот в русенския регион - наемане на квартира, пътуване през граница и в страната, медицински грижи, образователни и социални институции и др.
В края на юли се предвижда и посещение на българи във фирми от румънския регион Олт с център Слатина. Като следваща стъпка в подкрепа на трудовата мобилност ще се издадат два справочника „Пътеводител на трансграничния работник“. Единият е кратко ръководство за българи относно условията на труд и живот в Румъния, а другият информира румънците за България. Пътеводителите ще включват практическа информация и съвети, които улесняват адаптацията в съседната държава. Двете огледални издания вече са дадени за печат.