1059 деца вече са записани в първи клас в русенските училища, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева. 95 на сто от желанията на родителите за конкретно училище на техните деца са удовлетворени, добави тя. 14 деца са изчаквали трето класиране, което за първолаците приключи на 27 юни. 
Тази година на родители и на школски управи беше спестена миналогодишната истерична атмосфера, когато майки и баби си скубеха косите, че детето им няма да учи в училището срещу дома им. В голяма степен това се дължеше на пролуки в наредбата за прием в първи клас, от които се възползваха предприемчиви роднини, за да сменят адреса си с „правилния“ и чедото да се озове в желаното „елитно“ учебно заведение. Тази година бяха променени детайли в условията за прием и отпадна нуждата да се правят трескави комбинации и да се предприемат далекобойни стратегически действия.  
Така или иначе обаче остава една тревожна въпросителна. Както „Утро“ писа в средата на май, общата бройка на децата в предучилищните групи в детските градини и в подготвителните класове в две училища беше 1156. От тях 1073 тръгват на училище за първи път на 15 септември, а около 80 деца не са кандидатствали в нито едно русенско училище и няма да бъдат русенски първокласници. Къде са тези деца и дали част от тях няма да бъдат изобщо български ученици - това е въпросът, който продължава да тегне.