Поради обявените от Комисията за енергийно и водно регулиране нови цени на електроенергията от 1 юли, "Енерго-Про" предоставя на своите клиенти възможност да извършат самоотчет на потребените от тях количества. Данните от показанията на електромерите ще могат да бъдат подавани до 7 юли на денонощната телефонна линия на Електроразпределение Север 0700 161 61, на електронна поща [email protected] или в най-удобния Център за обслужване на клиенти на компанията.
Както "Утро" писа, от 1 юли цената на електроенергията се покачва средно с 2,78%, така че токът през юни ще е малко по-евтин. Разликата обаче не е чак толкова голяма и самоотчетът има някакъв смисъл само ако в дните до 30 юни включително е направен някакъв извънреден и много съществен разход на електроенергия.
Електроразпределителното дружество ще продължи да извършва ежемесечния отчет на потребена електроенергия. Графикът за регулярния отчет на електромерите клиентите могат да намерят на интернет страницата на компанията на адрес: https://www.erpsever.bg/bg/Grafik-za-otchitane-na-elektroenergiya.
За всички клиенти, които не се възползват от предоставената възможност за самоотчет, компанията ще фактурира потреблението по регламентираната методика - пропорционално разпределение на отчетените количества на дните преди и след промяната на цената. 
Платежните документи за отчетния период, включващ промяната на цените, ще съдържат два подпериода - период по старите цени до 30.06.2018 г. включително, и по новите - от 01.07.2018 г.