Бордът на директорите в УМБАЛ „Канев“ остава в същия състав за следващите три години, а д-р Иван Стоянов остава изпълнителен директор, каза вчера за „Утро“ зам.-председателят на борда д-р Йосиф Новаков. Общото събрание на акционерите на университетската болница се проведе в петък следобед. На него без забележки са приети отчетните доклади за изминалия тригодишен период, няма и промяна в активите на Университетската болница.