Дългоочкваните строителни дейности за отстраняването на огромното пропадане в двора на училище „Отец Паисий“, ще стартират днес. Тогава от шуменската фирма „Автомагистрали Черно море“, която ще извършва ремонта, ще направят първа копка. Така ще се реши дългогодишният проблем, заради който дворът на училището не може да се използва пълноценно от 700-те ученици. След като се премахне асфалтът и багерите започнат да копаят в дълбочина, вероятно ще стане ясна и причината за грамадната дупка, която се превръща в езеро при всеки валеж. От миналата година заради слягането децата влизат в училището през централния вход откъм „Александровска“, а от двора се използват само около 2/3 за спортни игри, и то винаги под наблюдението на учител. 
Проектът за ремонт на училищния двор предвижда цялостна реконструкция и изграждане на площадкова канализация. Ще се обособят нови игрища за различни видове спорт и лекоатлетическа пътека, дворното осветление и озеленяването ще бъдат подновени, оградата ще бъде ремонтирана. 
Срокът за изпълнение на ремонта е не повече от три месеца, като се очаква наесен едно от най-старите училище в Русе да посрещне децата с обновен и безопасен двор. 
За строителните дейности са предвидени 274 200 лева. Те бяха осигурени, след като фондация „Еконт“, община Русе и ръководството на „Отец Паисий“ обединиха усилията си за реконструкцията на двора, като местната власт и неправителствената организация дават по 100 000 лева.