Енергиен удар по всички фронтове понасят русенци от 1 юли, стана ясно след вчерашното заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бяха утвърдени цените за следващия регулаторен период. Токът на „Енерго-Про“ поскъпва с 2,78%, което отговаря на предварително планираното. По-тежък е ударът за клиентите на „Топлофикация Русе“, които ще плащат с 6,73% повече за потребената топлоенергия. Няма да е по-леко и за домакинствата, използващи за отопление и готвене природен газ, тъй като цената за обществения доставчик „Булгаргаз“ се покачва с 10,81%.

2,78% поскъпване на тока означава, че ще плащаме с около половин стотинка повече на киловатчас. Увеличението идва от по-високите цени за пренос и достъп, поискани от „Електроразпределение Север“. Дружеството, поддържащо мрежата в Североизточна България, настояваше за увеличение с цели 17,5% по всички пера. Специалистите на КЕВР орязаха мераците наполовина, но все пак преносът ниско напрежение се покачва с 9%, а цената за достъп - с 6,75%. 
Парадоксално е решението на КЕВР за цените на топлоенергията в нашия град. „Топлофикация Русе“ не искаше никакво поскъпване, а настояваше цената на топлоенергията за домакинствата да остане 77,41 лв./MWh без ДДС, а парата за бизнеса да се продава на досегашните 93,60 лв./MWh. Работната група ги изчисли на съответно 79,99 и 96,98 лв./MWh, което представляваше увеличение с 3,3%. В окончателното решение на КЕВР обаче поскъпването се удвоява до 6,73%. За сметка на това намалява цената на изкупуваната от „Топлофикация Русе“ електроенергия. Така заплащайки по-скъпо топлоенергията, русенските домакинства помагат на  НЕК да изкупува тока по-евтино и така да се намали цената на микса за цялата страна.