Нова медицинска апаратура - ехограф с доплер и електрокардиограф, ще дарят двата Ротари клуба в Русе на университетската болница "Канев". С ехографа в следващите месеци ще бъдат извършвани прегледи на високорискови групи хора от Русе за превенция на исхемичен мозъчен инсулт. Миналата седмица представители на русенските ротарианци получиха медицинската апаратура, която е закупена по проект на клубовете в България, Италия, Бразилия и Турция. Русенската болница е сред четирите лечебни заведения в страната, на които ще бъде дарена такава апаратура, а целта на проекта е да се намалят случаите на исхемичен мозъчен инсулт чрез скрининг. Ротари клубовете ще съдействат за осигуряването на квалифицирани специалисти за извършване на скринига.