Областните дирекции "Земеделие" да са орган по регистрация на техниката, да извършват контрол на техническото състояние и безопасността на техниката, пусната на пазара и/или в употреба, и за придобиването на правоспособност за работа с техника, както и да подпомагат министъра на земеделието, храните и горите или оправомощените от него длъжностни лица при осъществяване на надзора на пазара. Това реши вчера Комисията по земеделието и храните в Народното събрание, приемайки на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
Законопроектът беше внесен от Министерски съвет на 1 юни 2018 г. Той урежда обществените отношения, свързани с пускането на пазара, надзора на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола по техническото състояние и безопасността на земеделската, горската техника, както и придобиването и отнемането на правоспособност за работа с техника.  
Само за миналата година русенските фермери се обзаведоха с 10 нови зърнокомбайна и 71 колесни трактора.