Петър ГЕЦОВ
Общо 8775 декара земя в Русенско се предлага за отдаване под наем тази година от Държавния поземлен фонд, съобщиха от Областна дирекция "Земеделие". Зърнопроизводителите от областта ще наддават за 8314  декара, които могат да бъдат наети за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни култури. Още 49 дка се предлагат за срок от 1 година, а други 412 дка, за които има заявки от земеделски производители, са заделени за създаване на трайни насаждения.
Предлаганата земя е 2 пъти по-малко в сравнение с миналата година, тъй като повечето дългосрочни договори не са изтекли и парцелите на ДПФ не са на разположение. Очаква се сериозно наддаване, тъй като по-дългосрочните договори са предпочитани от земеделците. 
Най-сериозни площи се предлагат в общините Ветово (2478 дка) и Русе (2092 дка). Предлагането на ниви от ДПФ е съвсем ограничено в Борово - само 75 дка.
За поредна година земеделското министерство коригира в посока нагоре началните цени за търговете. За парцелите в Борово, Ветово, Две могили и Иваново тя е 56 лева за декар. За нивите в община Русе се искат поне 61 лева рента годишно, а за Бяла, Сливо поле и Ценово - 66 лева. Това отговаря горе долу на пазарните ренти в тези общини, но на миналогодишния търг арендаторите бяха доста по-щедри, като в Сливополско имаше предложени ренти над 110 лв./дка, а в повечето землища офертите достигнаха нива от 80-90 лв./дка. Нещо, което вероятно е нормално в случай, че е организиран търг с наддаване от голям собственик на земя, какъвто е държавата. Какъвто дребните собственици не могат да направят и затова получават по-ниски ренти.
Заради очаквания голям интерес към търга и предполагаемия брой оферти, това лято той ще се проведе отново в три дни. На 6 август от 10 часа в зала "Свети Георги" на община Русе ще бъде наддаването за нивите в Борово, Бяла и Ветово. На следващия ден ще се разиграят държавните парцели в Две Могили, Иваново и Русе, а за терените в Сливо поле и Ценово офертите ще се отварят на 8 август.
Оферти се подават до 17 часа на 23 юли, в същия срок трябва да бъде внесен и депозитът за участие, който за едногодишните култури е 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота.