Преработено и допълнено второ издание на историята на село Пиперково неотдавна бе представено в Историческия музей. Автор е Светланда Рашкова, физик по професия и автор на няколко стихосбирки. В „Пиперково - извор на живот“ тя представя неизвестни факти, публикува спомени на много негови жители. Рашкова припомня преданието, според което основателят на селото е бил човек, който продава пипер по къщите. С Пиперково е свързан и Петко Славейков - той отседнал тук, докато си търсел работа като учител в Северна България. 
Книгата излиза с помощта на кметовете на община Ценово д-р Петър Петров и на Пиперково Бисерка Апостолова.