Бензиностанция в местността Ялията край беленското село Пет кладенци попълва списъка търговски обекти, подлежащи на запечатване, който регулярно се публикува от приходната агенция. След множеството проверки от началото на годината фирмите изглежда вече си вземат бележка, тъй като в последните седмици нови нарушения не бяха установявани. Бензино-газ станцията край Бяла на фирма "Корморан" е най-новият обект в списъка, който към вчерашна дата включва 10 търговци от областта.
Данъчните налагат санкцията най-често заради продажби без касови бележки и други хватки за укриване на обороти. Обектите могат да бъдат затворени за срок от максимум 30 дни, като на фирмата, която ги стопанисва, се налагат и парични глоби или имуществени санкции в зависимост от нарушението. Много често потърпевшите търговци обжалват наложения акт, така че той може да падне или да влезе в сила след известно време.
От началото на годината в интернет страницата на НАП се публикуват списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. До оповестяването на наложените актове се стигна, след като търговци опитаха да заобикалят запечатването чрез прехвърляне на стопанисването на обекта на друго юридическо лице.