Собствениците на земя в България са 1 861 410 граждани и фирми, които притежават общо близо 44 млн. декара земеделски земи. Това показва справката за поземлената собственост, притежавана от физически и юридически лица, внесена в парламента от мнистъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Данните бяха поискани от русенския депутат Искрен Веселинов във връзка с публикации, че „България е между страните в ЕС, в които земеделската земя е съсредоточена в ръцете на малък брой собственици“. 
Според справката на МЗХ обаче земята излиза по-скоро твърде раздробена, отколкото прекалено концентрирана. 1 859 316 граждани и фирми или 99.88% от всички собственици притежават до 1000 дка. В тяхно владение са 7 298 246 имота с обща площ от близо 35 млн. декара или средно по 19 дка на собственик. Това означава, че в ръцете на най-дребните земевладелци са близо 80% от площите.
Десет са собствениците с по над 100 000 декара земеделска земя. Заедно те притежават 1,9 млн. дка или 4,3% от нивите в България. Други 10 притежават между 50 и 100 хил. декара.