Институтът за пътна безопасност алармира, че не се изпълняват посочените стратегически цели в Национална стратегия за подобряване безопасността в движението по пътищата в България за периода 2011-2020 г. Според тях на това се дължи и нарастващият брой на загиналите по пътищата на страната. Това казват в свое становище изпратено до медиите от института.

В становището си до медиите посочват, че през 2015 г. броят на жертвите по пътищата е с 48 лица повече за сметка на 2014 г. и достига 708 души. Броят на загиналите при ПТП през 2016 г. остава отново 708 души. През 2017 г. се констатира спад с 26 лица спрямо 2016 г. Тези данни съпоставени с прогнозния темп за намаляване на жертвите от Стратегията показват, че през 2014 г. загиналите са повече с 40 лица; през 2015 г. – 120 лица, през 2016 г. – 165 лица, а през изминалата година– 178 лица. От този анализ се вижда, нарастващо неизпълнение на стратегическата цел за намаляване на жертвите от ПТП въпреки отчетеното намалението през 2017 г. с 3,67% на загиналите спрямо 2016 г.

Ако към тези данни се добави и вероятността от загуба на живот, ще видим, че тя нараства още по-значително от нарастването на абсолютния брой на загиналите. Причината за това е намаляването на броя на населението на страната годишно между 40 000 – 50 000 души. През 2014 г. рискът за загуба на живот при ПТП за всеки български гражданин е с вероятност 91.64% (на 1 000 000 лица), през 2016 г. той нараства до 99.05%, през 2017 г. се констатира спад от 2.04 % и достига до 97.01%.

Данните на ЕК показват, че рискът от загуба на живот в България е един от най-високите в ЕС и е около четири пъти по-висок отколкото в Швеция, Германия, Италия, Великобритания и Франция. Смъртността по пътищата у нас е 2-2.5 по-висока спрямо средната в ЕС.

Относително високия ръст на пътнотранспортни-произшествия и последиците от тях дава възможност да се говори за „война по пътищата” чиито жертви всяка година стават стотици граждани. На 27.05.2017 година на заседание на МС премиерът Бойко Борисов обяви война на „войната по пътищата”. Реални действия до този момент обаче няма – категорични са от института по пътна безопасност. От там акцентират на факта, че до момента няма промяна в системата на образованите по БДП, няма нов Закон за движение по пътищата, който да предложи нов модел за упрaвление на БДП и административната процедура по налагане на наказания продължава да е все така неефективна. Като положителна тенденция отчитат усилията на МВР по отношение на некоректно регистрираните ПТП и причиненият от тях травматизъм.

От направена справка в здравното министерство обаче стана ясно, че през 2017 година не са отчетени в регистрите на МВР над 2500 лица пострадали от ПТП, както и, че полицията не регистрира допълнително починалите лица в рамките на 30 дни от настъпване на инцидента – твърдят от организацията.

В резултат на пътно-транспортните произшествия националните икономики всяка година търпят загуби в размер над 2% от брутния вътрешен продукт. В България, където травматизмът и броят на ПТП са около 2.5 пъти по-високи спрямо средните в ЕС, това се равнява на 1, 8 мрд. лева.