Въпреки популярното вярване, че в ерата на интернет българинът чете все по-малко книги, статистиката отчита изненадващ ръст на издателския бизнес. В сравнение с 2016 г. през миналата година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 18%, а средният тираж нараства с 26,1%, съобщи Националният статистически институт.
През 2017 г. са издадени 8640 книги с тираж близо 5 милиона и 1428 брошури с тираж над 1,7 милиона. В сравнение с 2016 година през миналата година броят на издадените книги и брошури се увеличава с 18% (1538), а средният тираж нараства с 26,1% - от 528 през 2016 г. на 666 през 2017 г. Художествената литература се представя в 3292 заглавия с тираж 1540 хиляди, а научната - в 1912 заглавия с тираж 415 хиляди.