Интересни хрумвания показаха русенски ученици и студенти на Иновативното младежко ЕКСПО, което се проведе в рамките на международната конференция „HEInnovate“. Математическата гимназия се представи с 3 учебни компании и техните идеи: биопестицид, щадящ пчелите, технология за производство на масла от стари гуми и Call Centre с жестомимични преводачи. СУ „Възраждане“ показа макет на електрически велосипед, Английската гимназия - система за пречистване на аквариуми, а ПГ по облекло - трансформиращи се дрехи от колекцията „България - част от пъстрия свят на Европа“. Екипи от Русенския университет също показаха своите разработки, като най-много бяха автомобилите.