Скъпоценен куфар ще помага на немските паралелки в Европейското училище да усвояват още по-добре и още по-неусетно тънкостите на немския език. Вчера СУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“ получи поредното дарение, което прави за училището Гьоте институт. 
Имаме прекрасни впечатления от вашите знания и от желанието ви да изучавате езика, затова бихме искали да учите немски не само по учебници, но и с помощта на най-съвременните дигитални устройства, каза ръководителката на Гьоте институт в София Сабине Брахман-Босе. Тя пристигна в Русе заедно със сътрудничката в института Любов Мавродиева, за да участва в изпитите за сертификати за различни нива на владеене на езика, който бе проведен в продължение на три дни с деца от 4 до 12 клас. Това са първите такива изпити за нашите ученици, след като миналата година СУЕЕ стана партньорско училище на Гьоте-институт в България, казаха от Европейското. 
Вашето училище е пилотно в големия регионален проект за Източна Европа, по който преподаватели се обучават да работят с дигитални медии, сега самите вие ще работите с таблети, на които са инсталирани различни приложения с игри и занимателни задачи, каза Сабине Брахман-Босе. Директорката на СУЕЕ Добромира Николова благодари за дарението, а осмокласниците от паралелката за интензивно изучаване на немски първи изпробваха как работят новите устройства от ценния куфар.