Ценово ще купи и оборудва специален камион, който през зимата ще се използва за опесъчаване на улиците и общинските пътища, а с многофункционалното гребло ще се поддържа проходимостта на пътната мрежа при свеговалежи и бедствени ситуации. Така ще се подпомогнат действията на спасителните екипи и ще се намалят последиците от критични ситуации в общината. Именно това е и целта на новия трансграничен проект, който администрацията в Ценово изпълнява с румънските общини Хотарели и Гряка. Предвижда се да се създаде стратегия, с която да се координират действията на екипите при бедствени и аварийни ситуации от двете страни на Дунава. За община Ценово са предвидени близо 414 000 евро, като собственото финансиране е 16 000 лева.