Дългогодишният проблем с наводненията на сградата и двора на училището за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“ предстои да бъде решен кардинално. Това ще стане с изпълнението на проект, който включва реконструкция на ВиК инсталацията, коригиране на вертикалната планировка и ремонт на дворното пространство. С тези мерки ще се сложи край на потопяването под вода на приземния етаж при всеки проливен дъжд.
Едно от най-сериозните наводнения в училището беше през лятото на 2013, когато подземният етаж беше под 40 см вода и кал, десет учебни стаи и складови помещения бяха залети, а мебелите и оборудването бяха съсипани. Преди това, през 2005 г., потоп отново нанесе поражения.  
Една от причините за тези наводнения е, че училищната сграда и т.нар. водоплътен тротоар около нея са на по-ниско ниво от прилежащия терен, на който пък липсва добро отводняване и при обилни валежи се задържат води. Те влизат в подземието, където са аулата и няколко класни стаи. Друг проблем е, че отводнителните решетки са изключително неподходящи, като около северната фасада са с наклон, а на другите места са с много малка проводимост. Те не могат да поемат повърхностните води, лесно се задръстват от листа и в двора на училището се образува малко езеро. 
Предстои да бъде направено подробно геодезическо заснемане на терена, да се изготви проект за вертикална планировка, за да могат в максимална степен да се отвеждат водите от пространството около сградата. Наред с това спортните игрища ще се преасфалтират с плътен асфалтобетон, тъй като има улегнали участъци. Общината вече търси фирма, която да се заеме с изготвянето на инвестиционен технически проект за двора на училището.