Двудневен международен форум „HEInnovate: Подпомагане на институционалната промяна във висшето образование“ ще събере на 14 и 15 юни в Русенския университет 150 представители на академичната общност от европейски университети, предприемачи, политици и екипи от Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ в Европейската комисия. Събитието е част от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Форумът се организира от Европейската комисия в партньорство с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Министерството на образованието и науката.