Монголия ще открие почетно консулство със седалище в Русе. Министерски съвет даде съгласието си на вчерашното заседание. Консулството ще бъде ръководено от собственика на веригата ветеринарни магазини „Любимец 13“ и основател на фондация „Русчукъ“ Камен Милков. Известният ветеринарен лекар е представен като дългогодишен приятел на Монголия, лично ангажиран с развитието на двустранните контакти, включително на равнище местни власти. 
Милков беше общински съветник в предходния мандат, бил е генерален директор на Националната ветеринарна медицинска служба (НВМС) от 2003 до 2004 г. и президент на Ротари клуб Русе от 2000 до 2001 г. В момента е член на комисиите по здравеопазване и туризъм и околна среда към областна администрация. 
Мотивите на монголската страна за откриване на консулство са свързани с желанието за стимулиране на търговско-икономическите и културните връзки с България. Очакванията са назначаването на почетен консул да допринесе за това.         У