Александър Неделчев да представлява община Русе на общото събрание на акционерите на Обединена българска банка на 22 юни, предлага на общинския съвет председателят му Христо Белоев. От името на общината той трябва да гласува със „за“ по точка 7 от дневния ред на събранието, която предвижда промени в устава на една от най-големите български банки. Община Русе притежава 0.000127% от капитала на ОББ, а според решение от ноември 2015 г. тя се представлява в общото събрание на банката от Александър Неделчев.
Точка 7 предвижда промени в устава, наложени от изменение в чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за кредитните институции, които могат да се определят като рутинни. Когато обаче се предвижда гласуване за промяна в устава на дружеството или за увеличаване на неговия капитал,  представителите на общината трябва да вземат предварително писмено решение от общинския съвет. 
Александър Неделчев ще гласува и за разпределяне на печалбата на ОББ и влялата се в нея СИБанк за миналата година.