Идеята за въвеждането на т.нар. „светофарни етикети“ на хранителните продукти, които да ориентират хората кои от съставките са в допустимите и кои в малко по-рискови зони, бе подкрепена от председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Той коментира предложената от мултинационални компании светофарна система в етикетите на храните и напитките, която се изразява в цветни кодове със знак за внимание при означаването на количеството хранително вещество спрямо порцията. В случай, че съдържанието на дадена хранителна съставка, например сол, захар, мазнини, надвишава препоръчителната дневна доза, стойността ще бъде оцветявана в жълто или червено в зависимост количеството. Когато то е по-ниско, цветът ще бъде зелен.
„Тези, които не споделят напълно коректността на този механизъм, твърдят, че обикновено става въпрос за 100 грама или 100 мл, а не за обичайната порция, която се приема от един потребител в рамките на деня. Но аз мисля, че този ориентир също е достатъчно добър, защото всеки един би могъл да прецени за себе си на базата на съдържанието, вложените в дадения продукт количества и обичайния дневен прием, които и при сега действащите обозначения по етикетите се отразяват по един или друг начин“, заяви Маргаритов.
Предложението идва от големите мултинационални компании на територията не само на Европа, а в целия свят. „Очевидно идеята надскача границите на Европа, Америка или дадена държава и регион. Приветствам тази идея и смятам, че е добре тя да бъде въведена по-скоро“, заяви председателят на КЗП.                 У