Две нови сгради ще бъдат присъединени към топлофикационната мрежа, съобщиха от „Топлофикация Русе“. Дружеството, заедно с инвеститора „СитиИнвест – Р“ ООД, публикува официално обявление до жителите на Русе за инвестиционното си намерение. Присъединителен топлопровод и Абонатна станция ще бъдат изградени за двете сгради на адреси ул. „Муткурова“ 43 и „Симеон Велики“ 10.
От удобствата на централното отопление и постоянно течаща гореща вода ще се ползват над 20 домакинства. Битовите абонати на „Топлофикация Русе“ са към 18 хиляди.