Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2018 г. намалява със 7.4% спрямо същия период на миналата, съобщи Националният статистически институт. В растениевъдството намалението е с 11.2%, а в животновъдството - с 1.2%. Намалението на производствените цени обаче изглежда само надува печалбите на търговците, тъй като за крайните потребители поевтиняване няма.
За година цените на зърнените култури са спаднали със 7.0%, на техническите култури - с 15.6%, на пресните зеленчуци - с 13.7%, на картофите - със 17.3%. По-високи са цените на фуражните култури - с 37.8%, и на пресните плодове - с 31.9%.
Спрямо същото тримесечие на 2017 г. живите животни поевтиняват със 7.9%, а животинските продукти поскъпват с 3.0%. Най-голям е спадът в цените на домашните птици - с 11.5% и свинете - със 7%. Цените на овцете нарастват с 0.9%. При животинските продукти най-голямо е увеличението в цените на кравето мляко - с 4.9%, и на кокошите яйца за консумация - с 8.0%.